2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.54 0.87 0.97 1.00 1.09 2.06 0.19
2009-2013 0.53 0.85 0.95 0.97 1.06 2.00 0.18
2014-2018 0.52 0.80 0.90 0.92 1.00 1.87 0.17
Total 0.52 0.84 0.94 0.96 1.05 2.06 0.18